In de westerse wereld waarin we leven, leggen we onszelf veel druk op, en zijn we continu aan het rennen en vliegen, om aan alle (door ons opgelegde) rechten en plichten te kunnen voldoen. Onbewust stralen we deze druk uit naar onze kinderen, en hebben we veel verwachtingen van hen. Daarmee moeten wij onszelf realiseren dat een kind veel te leren heeft, waardoor de eigen ontwikkeling in goede harmonie moet zijn met wat we van onze kinderen vragen.

Onze wereld zit vol met prikkels en het zijn juist deze prikkels die een kind moet kunnen verwerken. Al spelenderwijs verwerkt een kind prikkels. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat kinderen minder beweging krijgen, er wordt immers meer binnen met een tablet of videogame gespeeld. Zodra een kind meer prikkels te verwerken krijgt, dan hij/zij kan verwerken, kunnen er fysieke of emotionele klachten ontstaan.

Dit kan zich uiten in onrust, spanningen, concentratieproblemen, slapeloosheid, bedplassen, vermoeidheid, hoofdpijn, obstipatie en gedragsproblemen.

Resultaat van de Kindermassage

De Shantala kindermassage is er op gericht om de balans van het lichaam en de geest te herstellen, en het kind weer kind te laten zijn. Het is een veelzijdige, goed afgestemde kindermassage, die ervoor zorgt dat het kind zich veilig, ontspannen en geaccepteerd voelt. Ook leert het kind zijn grenzen kennen, hierdoor kan het beter zijn eigen ruimte bepalen en beter omgaan met conflicten en spanningen. Deze massage brengt kinderen lichamelijk, geestelijk en emotioneel beter in balans.

Voor het kind vertaalt dit zich in:

  • Makkelijker sociale contacten maken;
  • Beter communiceren;
  • Beter samenwerken;
  • Beter slapen en uitgerust opstaan;
  • Beter en langer concentreren;
  • Het opvangen van groeipijnen

 

Hoe werkt de Shantala kindermassage?

Door de zachte en veilige methode van masseren leert uw kind beter voor zichzelf op te komen doordat het duidelijker gaat communiceren. Kinderen kunnen moeite hebben om verbaal hun grenzen aan te geven. In deze gevallen wordt gewerkt met een rode en een groene kaart. Zo kan uw kind tijdens de  massage aangeven of er doorgegaan of gestopt moet worden met de massage. Soms heeft een kind moeite om een massage te ontvangen. In dat geval wordt er de eerste paar keer door de kleding heen gemasseerd. Door leuke spelletjes besteden wij veel aandacht aan bewustzijnsoefeningen. Let wel: u als ouder/opvoeder dient altijd tijdens de massage aanwezig te zijn!!